Eğer linux kullanıyorsanız ve herhangi bir uzak makinaya ssh erişimi hakkınız varsa, ssh protokolü kullanarak uzak makinanın herhangi bir dizinini sanki kendi harddiskinizdeymiş gibi kullanabilirsiniz. Ben daha önce bahsettiğim internet canavarı :) için bu sistemi kullanıyorum. Ekran kartı pek iyi olmadığı için film izlerken sorun çıkartıyordu(özellikle alt yazılı filmlerde senkron sorunu oluyordu). Ve film arşivim o makinada olduğu için her seferde http protokolü üzerinden filmi kendi makinama çekip izlemek zor geliyordu. Kullanacağımız programın adı sshfs yani SSH Filesystem. Kurulum:

 • Debian && Ubuntu && vb.
aptitude install sshfs
 • Kaynak koddan derleme
./configure
make
make install # root yetkileriyle
 • Kullanımı - Uzak makinadaki bir dizini bağlamak
  sshfs hostname:dizin bağlamanoktası (root yetkileriyle)
  
 • Umount - Bağı koparma
  umount bağlamanoktası
  # ya da
  fusermount -u bağlamanoktası
  

Bu şekide kullanırsanız bağladığınız dizine ancak root yetkileriyle ulaşabilirsiniz. Her kullanıcının tüm haklarla(hangi kullanıcı ile ssh bağlantısı gerçekleştirdiyseniz onun haklarına sahip oluyosunuz) bağladığınız dizini kulanabilmesini istiyorsanız

sshfs -o allow_other hostname:dizin bağlamanoktası

Parametreler -o parametresini kullanarak uid ve gid değerlerini ayarlayabilirsiniz.

-o idmap=user
-o uid=<uid>
-o gid=<gid>
-o ro # read only - salt okunur mod

fstab dosyasını kullanarak mount etme

sshfs#USERNAME@REMOTE_HOST:REMOTE_PATH MOUNT_POINT fuse SSHFS_OPTIONS 0 0

örnek

sshfs#guest@guest.login.com:data /mnt/guest fuse uid=1003,gid=100,umask=0,allow_other 0 0