Herhangi bir nedenle üzerinde çalıştığınız svn deposunun adresi değişirse aşağıdaki komutla gerekli değişikliği yapabilirsiniz.

svn switch --relocate \
    http://svn.example.com/path/to/repository/path/within/repository \
    http://svnnew.example.com/new/repository/path/within/repository