MySQL veritabanı ile ilgili bazı bilgileri öğrenmek

MySQL kullanıyorsanız, phpMyAdmin gibi bir arayüzünüz olmadığı zaman veritabanı ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki sorguları kullanabilirsiniz.

Var olan veritabanlarını görmek:

show databases;

Bir veritabanını kullanmak için seçmek:

use veritabani_ismi;

Bir veritabanındaki tabloları listelemek:

show tables;
show tables from veritabani_ismi;

Bir tablonun oluşturulma scriptini görme:

show create table tablo_ismi

Bir tablonun kolonlarını görme:

describe tablo_adi

Mysql Kullanıcı - Database Oluşturma

Herzaman unutup google’a bakacağıma buraya bakayım daha kolay :)

Önce mysql sunucusuna bağlanalım:

mysql -u root -p

Kullanıcı oluşturma:

create user kullaniciadi;

Veritabanı oluşturma:

create database veritabaniadi;

Kullanıcı yetkilerini verme: Tüm yetkiler:

grant all on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost identified by 'parola';

Sadece okuma (select):

grant select on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost;

Yetkiler hemen devreye girsin:

flush privileges;

Java ile Oracle Veritabanına bağlanmak.

Öncelikle http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc101040-094982.html adresinden classes12.jar dosyasını indiriyoruz. Bu dosyayı bir dizine atıp, içeriğini bu dizine çıkartıyoruz. Bu dizini classpath değişkeninde belirtip kodlamaya başlıyoruz. import java.io.*; import java.sql.*; public class OraThin { public static void main(String[] args) { try { Connection con = null; Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); con=DriverManager.getConnection( "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:dbname", "username", "password"); Statement s = con.createStatement(); ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM KISI"); String name; String surname; while(rs.next()) { name = rs.getString("AD"); surname = rs.getString("SOYAD"); System.