İngilizce Klavye Düzeninde Türkçe Karakter Kullanmak

Yazılım geliştirirken ingilizce klavye kullanmak çok pratik oluyor. Geliştirme sırasında bolca kullandığım [] ` {} ~ \ | gibi karakterler ingilizce klavyede erişimin çok kolay olduğu bölgelerde, bunun yanında türkçe karakterlere hemen hemen hiç ihtiyacım olmuyor. Bu nedenle bir süredir ingilizce klavye kullanmaya başladım. Bunun yanında günlük iletişimin çoğunluğu türkçe. İş arkadaşlarım ve yakın çevremle konuşurken türkçe karakter kullanmamak pek sorun olmuyor, fakat bir müşteriye mail atarken, ya da şuan olduğu gibi blog yazarken türkçe karakter kullanmak şart oluyor.


Linuxda du kullanırken gizli dosyaları dahil etmek

du komutunu çok sık kullanıyorum. Makinede yer sıkıntısı yaşadığım zaman kesinlikle hayat kurtarıyor. Genellikle aşağıdaki şekilde kullanıyorum. du -sh * | sort -h Bu komut anlaşılır bir birimle tüm alt dizinlerin boyutlarını hesaplayıp küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Bu komutun ve birçok linux komutunun sıkıntısı, wildcard kullanıldığında gizli dosyaları/dizinleri göstermiyor. Tabi bu kullandığınız kabukla ilgili. Ben bash kullanıyorum. Bunu aşmak için komutu aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz. du -sh .[!.]* * | sort -h Bu komutun da biraz sıkıntılar var.

Screen ile Irssi Kullanım Kılavuzu

irssi komut satırından çalışan ve bir çok geliştirici için popüler olan bir IRC istemcisidir. Irssi GNU Screen programı ile birlikte kullanılarak çıkış yapmadan bir veya birden fazla kabuk yaratabilirsiniz. Sürekli biligisayar değiltirip fakat irssi’a kaldığınız yerden devam etmek istediğinizde çok kullanılışılır.


Usb bellek üzerinde Raspberry PI

Malesef sd kart olmadan raspberry pi’yı boot etmemiz mümkün olmuyor. Benim elimde 1GB’lık bir sd kart vardı ve 2GB dan daha ufak imaj dosyaları bulamadım. Bu nedenle usb bellek ile boot etme ihtiyacı duydum.
Benim sistemimde usb bellek ve sd kart aşağıdaki şekilde tanındı:

 • usb: /dev/sdd
 • sd: /dev/sde

Öncelikle indirdiğimiz imaj dosyasını usb belleğimize kopyalıyoruz

dd if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdd

Elimizde bulunan sd karta 1 adet fat32 bölüm oluşturuyoruz (oluşturduğunuz bölüm hem ilk sırada hem de birincil bir bölüm olmalı). Bunu ister Gparted gibi bir araçla yapın isterseniz fdisk kullanın. Bölümleme işlemlerini yaptıktan sonra aşağıdaki komutları uygulayın.

mkdir /tmp/mnt_sd /tmp/mnt_usb
mount /dev/sdd1 /tmp/mnt_usb
mount /dev/sde1 /tmp/mnt_sd

cp /tmp/mnt_usb/* /tmp/mnt_sd

Bu işlemleri yaptıktan sonra /tmp/mnt_sd/cmdline.txt dosyasını düzenlememiz gerekmekte. Bu dosyada root=/dev/mmcblk0p2 olan kısmı root=/dev/sda2 olarak değiştirin.

Kaynak


Bir dosyanın boş olup olmadığını kontrol etme

Shell script yazarken bir dosyanın boş olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir. Bunu yapmak için birkaç yöntem yazacağım.

satirsayisi=`wc -l 194.27.108.90 | awk '{split($0,a," "); print a[1]}'`
if [ $satirsayisi == 0 ]; then echo "dosya bos"; fi
if [ -z $(cat dosyaadi) ]; then echo "dosya bos"; fi
if [ -z `cat dosyaadi` ]; then echo "dosya bos"; fi

Ve en güzeli

if [ -s dosyaadi ]; then echo "Dosya dolu"; else echo "Dosya bos"; fi

Subversion sunucu kurulumu

Linux üzerinde kurulumdan bahsedeceğim. Öncelikle kullandığınız dağıtımın paket deposundan subversion paketini kurmalısınız. Ben debian kullandığım için

sudo apt-get install subversion

Kurulum tamamlandıktan sonra gerekli tüm araçlara sahip olmuş oluyoruz.

Bir depo oluşturalım.

svnadmin create depom

depom adli dizinde bir depo oluşturmuş olduk. Bu depo üzerinde gerekli düzenlemeleri yapalım.
depom/conf/svnserve.conf bu dosya temel ayarlarimizi yapacağımız dosya. Bu dosyayı açıp [general] başlığı altındaki ayarları düzenliyoruz. Burdaki tüm ayarlar yorum satırı haline getirişmiş, bunlardan işimize yarayanları aktif hale getirmemiz gerekiyor.

# anon-access = read

Tanımladığımız kullanıcılar dışında kalan kişilerin yetkilerini düzenlemek için kullanıyoruz. Eğer yorum satırı halinde bırakırsak tanımsız kullanıcılar depo üzerinde okuma hakkına sahip oluyorlar. Eğer bu şekilde bırakırsak okuma yapamazlar. Eğer read yerine write yazarsak depomuzda herkes okur-yazar oluyor.

# auth-access = write

Kayıtlı kullanıcıların yetkilerini burdan belirliyoruz. Yorum satırı olmaktan çıkartırsak depomuzda tanımlı kullanıcılar yazma hakkına sahip olur.

# password-db = passwd

Depoya erişim yetkisi verdiğimiz kullanıcıların kullanıcı adı ve parolaların tutulduğu yeri belirtir. Kullanıcıları tanımlamak için yorum satırı halinden çıkartıp istediğimiz yolu belirtmeliyiz, daha sonra ilgili dosyayı düzenlemeliyiz.
Dosya içeriği

[users]
askin = parolam

Parolalar şifrelenmemiş halde tutuluyor.

# authz-db = authz

Kullanıcıların izinlerini daha detaylı olarak ayarlamak istersek bu satırı yorum satırı halinden çıkartıp, istediğimiz bir yolu girmemiz gerekmekte.

# realm = My First Repository

Depomuzun adı, bu satırı yorum satırı olmaktan çıkartıp istediğimiz bir isim veriyoruz.

Tüm bunları yaptıktan sonra depomuzu yayınlayabiliriz. Bunu yapmak için svnserve adında bir programdan yararlanıyoruz.

/usr/bin/svnserve -d -r /home/svn/repositories --log-file /var/log/svnserve

Bu komut /home/svn/repositories dizinindeki tüm depoları yayınlar.

Depoyu chekout etmek için

svn checkout svn://sunucu.com/depom

UDP Broadcast sunucu - istemci

Sunucu:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define MY_PORT 3333

int main(int argc, char *argv[])
{

  int sockfd, new_fd;
  struct sockaddr_in my_addr;  // hedef adres
  struct sockaddr_in their_addr; // baglanti yapan adres

  int sin_size, rt;

  // gelen verinin tutuldugu buffer
  char buf[32];

  // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);

  // adres ile ilgili ayarlar
  my_addr.sin_family   = AF_INET;
  my_addr.sin_port    = htons(MY_PORT); // kullanilacak port
  my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;   // mevcut ip adresi
  memset(&(my_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0la

  // socket ile dosyayi iliskilendir
  bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr));

  while ( 1 ) {
    rt = recvfrom (sockfd, buf, 12, 0, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size);
    if (rt > 0) {
      printf ("recv: %s\n", buf);
    } else if (rt < 0) {
      printf("Baglanti koptu\n");
      break;
    }
  }

  close(sockfd);
  return 0;
}

İstemci:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define DEST_IP  "255.255.255.255"
#define DEST_PORT 3333

int main(int argc, char *argv[])
{

  int sockfd, new_fd;
  struct sockaddr_in dest_addr; // hedef adres

  int sin_size, rt;
  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);

  // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  // adres ile ilgili ayarlar
  dest_addr.sin_family   = AF_INET;
  dest_addr.sin_port    = htons(DEST_PORT);
  dest_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(DEST_IP);
  memset(&(dest_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0 la

  // Broadcast icin gerekli yetkiyi al
  int flag = 1;
  if (setsockopt (sockfd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &flag, sizeof(flag)) < 0)
    perror("setsockopt");

  // mesaji gonder
  rt = sendto (sockfd, "slm asl plz", 12, 0, (const struct sockaddr *)&dest_addr, sin_size);
  if ( rt < 0 )
    perror("Hata: ");

  // socketi kapat
  close(sockfd);

  return 0;
}

Mysql Kullanıcı - Database Oluşturma

Herzaman unutup google’a bakacağıma buraya bakayım daha kolay :)

Önce mysql sunucusuna bağlanalım:

mysql -u root -p

Kullanıcı oluşturma:

create user kullaniciadi;

Veritabanı oluşturma:

create database veritabaniadi;

Kullanıcı yetkilerini verme: Tüm yetkiler:

grant all on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost identified by 'parola';

Sadece okuma (select):

grant select on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost;

Yetkiler hemen devreye girsin:

flush privileges;

Linux, Paralel Port ile 2x16 LCD Ekran Kullanımı

Çalıştığım projede linuxta paralel port ile lcd ekran kullanmam gerekti. Neredeyse internetin altını üstüne getirdim ama işime yarar çok birşey bulamadım. Sonunda DOS için yazılmış bir kod buldum. Bu kodu biraz inceleyip, gerekli püf noktaları bulunca kodu linux’a uydurmak çok zor olmadı. Hatta neredeyse sadece kullanılan fonksiyonun adını ve parametre yerlerini değiştirdim :)

Aslında olay çok basitmiş, lcd ekrandan çıkan 14 bacaktan, 8tanesini data ve komut göndermek için kullanıyoruz. 1 bacak enable, 1 set - reset seçimi için, 1 bacakta read/write seçimi için kullanılıyor. Geri kalan 3 bacak güç bağlantısı ve kontrast için kullanılıyor. Burdaki şemaya göre bağlantıları yapabilirsiniz. Ayrıca örnek aldığım kodda aynı sayfada bulunmakta.

Yorum satırları pek çok şeyi açıklıyor. Ama birkaç noktaya değinmekte fayda var. Data bacaklarına gerekli inputları verdikten sonra, enable bacağını 1’den 0’a düşürerek lcd’nin data bacaklarında sinyali alıp işleme sokmasını sağlıyoruz. init array’i içinde lcd’nin temizlenmesi ve çalışmaya uygun hale gelmesi için gerekli komutlar tutuluyor. 0x378 paralel portun adresi.

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/io.h>

#define PORTADDRESS 0x378 /* Enter Your Port Address Here */

#define DATA PORTADDRESS+0
#define STATUS PORTADDRESS+1
#define CONTROL PORTADDRESS+2

int main()
{
  if (ioperm(DATA , 3, 1)) {perror("ioperm"); exit(1);}
  char string[] = {"Testing 1,2,3              "
           "It' Works !               "};

  char init[10];
  int count;
  int len;
  init[0] = 0x0F; /* Init Display */
  init[1] = 0x01; /* Clear Display */
  init[2] = 0x38; /* Dual Line / 8 Bits */

  outb(inb(CONTROL) & 0xDF, CONTROL); /* Reset Control Port - Make sure Forward Direction */
  outb(inb(CONTROL) | 0x08, CONTROL); /* Set Select Printer (Register Select) */

  for (count = 0; count < = 2; count++)
  {
    outb(init[count], DATA);
    outb(inb(CONTROL) | 0x01, CONTROL); /* Set Strobe (Enable)*/
    usleep(20);                 /* Larger Delay for INIT */
    outb(inb(CONTROL) & 0xFE, CONTROL); /* Reset Strobe (Enable)*/
    usleep(20);                 /* Larger Delay for INIT */
  }

  outb(inb(CONTROL) & 0xF7, CONTROL); /* Reset Select Printer (Register Select) */

  len = strlen(string);

  for (count = 0; count < len; count++)
  {
    outb(string[count], DATA);
    outb(inb(CONTROL) | 0x01, CONTROL); /* Set Strobe */
    usleep(2);
    outb(inb(CONTROL) & 0xFE, CONTROL); /* Reset Strobe */
    usleep(2);
  }

  return 0;
}

Linke birşey olması durumunda bu adresten gerekli şemayı indirebilirsiniz.


Saçmalayan konsol ekranını temizleme

Bir binary dosyayı cat ile görüntüleyince konsol ekranı sapıtabiliyor :) Böyle bir durumda konsolu adam etmek için

 reset

komutunu kullanabiliriz. Her seferinde komutu unutup neydi neydi diye düşünüyorum. Buraya yazıyorum ki bir daha unutursam hemen bakıp bulayım :)