Evet kışkırtıcı bir başlık attım :) Aslında yapacağımız olay bir structı nesne gibi kullanmak. Buna benzer bir kodu yıllar önce görmüştüm. O günden bu güne sürekli böyle bir şeyi nasıl yaparım diye araştırdım. Anca bugün çözebildim olayı ;) Kodu aşağıda yorum satırıyla beraber veriyorum. Yorumlarda gerekli açıklamaları yaptım.

Bu yazıyla C-3PO nun ne lakası var diyebilirsiniz. C ile resim ararken karşıma bu çıktı, bende boş durmasın dedim :)

/*
 * Sınıfımızı yaratıyoruz
 */
struct _myobject {
 // alt alanlar
 int a, b;
 /*
  * Metod
  * Burada fonksiyon pointerı tanımlıyoruz
  */
 int (*add)(struct _myobject*);
};

// struct ön ekinden kurtuluyoruz
typedef struct _myobject MyObject;

/*
 * Asıl işi yapacak fonksiyonu tanımlıyoruz
 * MyObject structını parametre olarak alıyor
 */
int realAdd(MyObject* a) {
 return a->a + a->b;
}

int main ( void ) {
 /*
  * Nesnemizi oluşturuyoruz.
  * add pointerına fonksiyonu atıyoruz
  */
 MyObject mo = {1, 2, realAdd};
 printf("A + B = %d\n", mo.add(&mo));
 return 0;
}

Kodun başına stdio.h headerını eklemekte fayda var. WP sıkıntı çıkarttığı için silmek zorunda kaldım. Kodun düzgün halini burada bulabilirsiniz.