Öncelikle http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/jdbc101040-094982.html adresinden classes12.jar dosyasını indiriyoruz. Bu dosyayı bir dizine atıp, içeriğini bu dizine çıkartıyoruz. Bu dizini classpath değişkeninde belirtip kodlamaya başlıyoruz. import java.io.*; import java.sql.*; public class OraThin { public static void main(String[] args) { try { Connection con = null; Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); con=DriverManager.getConnection( "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:dbname", "username", "password"); Statement s = con.createStatement(); ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM KISI"); String name; String surname; while(rs.next()) { name = rs.getString("AD"); surname = rs.getString("SOYAD"); System.