UDP Broadcast sunucu - istemci

Sunucu:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define MY_PORT 3333

int main(int argc, char *argv[])
{

  int sockfd, new_fd;
  struct sockaddr_in my_addr;  // hedef adres
  struct sockaddr_in their_addr; // baglanti yapan adres

  int sin_size, rt;

  // gelen verinin tutuldugu buffer
  char buf[32];

  // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);

  // adres ile ilgili ayarlar
  my_addr.sin_family   = AF_INET;
  my_addr.sin_port    = htons(MY_PORT); // kullanilacak port
  my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;   // mevcut ip adresi
  memset(&(my_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0la

  // socket ile dosyayi iliskilendir
  bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr));

  while ( 1 ) {
    rt = recvfrom (sockfd, buf, 12, 0, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size);
    if (rt > 0) {
      printf ("recv: %s\n", buf);
    } else if (rt < 0) {
      printf("Baglanti koptu\n");
      break;
    }
  }

  close(sockfd);
  return 0;
}

İstemci:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define DEST_IP  "255.255.255.255"
#define DEST_PORT 3333

int main(int argc, char *argv[])
{

  int sockfd, new_fd;
  struct sockaddr_in dest_addr; // hedef adres

  int sin_size, rt;
  sin_size = sizeof(struct sockaddr_in);

  // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici
  sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

  // adres ile ilgili ayarlar
  dest_addr.sin_family   = AF_INET;
  dest_addr.sin_port    = htons(DEST_PORT);
  dest_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(DEST_IP);
  memset(&(dest_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0 la

  // Broadcast icin gerekli yetkiyi al
  int flag = 1;
  if (setsockopt (sockfd, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &flag, sizeof(flag)) < 0)
    perror("setsockopt");

  // mesaji gonder
  rt = sendto (sockfd, "slm asl plz", 12, 0, (const struct sockaddr *)&dest_addr, sin_size);
  if ( rt < 0 )
    perror("Hata: ");

  // socketi kapat
  close(sockfd);

  return 0;
}

Java ile server socket yapımı

Bir proje için server sockete ihtiyaç duydum. Öncelikli dilim python olmasına rağmen, sunucu solaris olunca java ile yazmak daha cazip geldi. Öncelikli olarak test amaçlı birkaç satır kod yazdım. Akla gelen ilk örnek echo server oluyor :) aşağıda multi thread çalışan, birden fazla kullanıcıya cevap verebilecek bir echo server var:)